Σχολικό συγκρότημα στην οδό Πειραιώς, Αθήνα
09/03/2021
Αποκατάσταση στατικής επάρκειας διδακτηρίων, στα Χανιά
11/01/2021
Προβολή Όλων

Αντιστήριξη για την κατασκευή πολυώροφου κτιρίου, Αθήνα

Αντιστήριξη μεγάλου βάθους για την κατασκευή πολυώροφου κτιρίου τράπεζας στην περιοχή Αμπελοκήπων της Αθήνας