Επάρκεια και ενίσχυση 5ου Δημοτικού στη Μυτιλήνη
08/04/2021
5. Ενίσχυση υπόσκαφου στη Σαντορίνη
08/04/2021
Προβολή Όλων

Επάρκεια και ενίσχυση 8όροφου στο Κουκάκι

Μελέτη Ελέγχου Στατικής Επάρκειας και ενίσχυσης, προσθήκη μεταλλικού ορόφου σε οκταόροφο κτίριο, με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα στη Λεωφόρο Συγγρού στο Κουκάκι