Ο πολιτισμός των φαντασμάτων

Ο Πολιτισμός των φαντασμάτων

δοκίμια περιήγησης στον κόσμο των ερειπίων
Η Γη τρέμει!

Η Γη τρέμει!

Η Γη τρέμει! – άνθρωποι και κατασκευές σε έναν κόσμο που αλλάζει

ΣύνΕργον

ΣύνΕργον

αποτύπωση σε τρία βιβλία μακροχρόνιας έρευνας του γραφείο “Χατζηστεργίου & Συνεργάτες” για την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή υποδομή ειδικών τομέων των έργων πολιτικού μηχανικού.
ΣύνΕργον 2

ΣύνΕργον 2

αποτύπωση σε τρία βιβλία μακροχρόνιας έρευνας του γραφείο “Χατζηστεργίου & Συνεργάτες” για την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή υποδομή ειδικών τομέων των έργων πολιτικού μηχανικού.

ΣύνΕργον 3

ΣύνΕργον 3

αποτύπωση σε τρία βιβλία μακροχρόνιας έρευνας του γραφείο “Χατζηστεργίου & Συνεργάτες” για την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή υποδομή ειδικών τομέων των έργων πολιτικού μηχανικού.
Στέγαση Μεγάλων Χώρων

Στέγαση μεγάλων χώρων

αποτύπωση σε βιβλίο των πρακτικών επιστημονικής τριημερίδας για την κάλυψη χώρων μεγάλων ανοιγμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που διοργανώθηκε από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Μηχανικής των Κατασκευών με επιμελητή τον Γ.Μ. Χατζηστεργίου

Βιομηχανικά Κτίρια

Βιομηχανικά κτίρια

αποτύπωση σε βιβλίο των πρακτικών επιστημονικής διημερίδας για τα Βιομηχανικά κτίρια του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που διοργανώθηκε από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Μηχανικής των Κατασκευών με επιμελητή τον Γ.Μ. Χατζηστεργίου