Έλεγχος επάρκειας μεταλλικών κτιρίων στην Κορινθία
16/03/2021
Τσανάκλειο Μέγαρο στην Κομοτηνή
15/03/2021
Προβολή Όλων

Ενίσχυση φέροντος οργανισμού σε βίλλα στις Σπέτσες

Ενίσχυση φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με ανθρακοελάσματα, ανθρακουφάσματα, σιδηρές δοκούς, μεταλλικά ελάσματα, κλπ σε βίλλα των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών στις Σπέτσες